49ers ستاره Kyle Juszczyk آموزش مانند راکی ​​در قرنطینه ، Tree Trunk Squats! – اخبار وزوز

49ers ستاره Kyle Juszczyk آموزش مانند راکی ​​در قرنطینه ، Tree Trunk Squats! – اخبار وزوز

فکر کنید قرنطینه S. S. متوقف می شود. ستاره 49ers کایل جوزکزیک از تمرین برای بازگشت به سوپر باول ؟؟؟ ابدا!!! بازپرداخت Niners در حال انجام تمرینات صاف به سبک راکی ​​است در حالی که در انزوا قرار دارد … یک درخت لعنتی کامل در برف را چمباتمه می زند !!! …

پیوند همیشگی

لینک منبع