کلیه پوشش Coronavirus Wirecutter

این بیماری همه گیر در تقریبا همه جنبه های زندگی در آمریکا پیشی گرفته است: کار ، مدرسه ، خرید ، اجتماعات اجتماعی و موارد دیگر. در اینجا در Wirecutter ، ما تیم خود را از 100 روزنامه نگار خبره بسیج کرده ایم تا از خوانندگان مربوطه به شیوه هایی که ما بهتر می دانیم حمایت کنیم: تحقیق ، گزارش در مورد و پاسخ دادن به سؤالات شما در مورد چگونگی تهیه ، خرید ، و چگونگی کنار آمدن. ما با پیوند به توصیه ها و توصیه های خود ، با پیشرفت اوضاع در حال تغییر ، این پست را به طور مرتب به روز خواهیم کرد.