دونووون اسمیت بوکس از تام بردی اخراج شد ، "من ترکیب تیمم را در برابر همه دوست دارم" – Buzz News

دونووون اسمیت بوکس از تام بردی اخراج شد ، "من ترکیب تیمم را در برابر همه دوست دارم" – Buzz News

دونووون اسمیت – مردی که مسئولیت مسدود کردن پرده تام بردی در خلیج تمپا را دارد – به TMZ Sports می گوید که فکر می کند با اضافه کردن TB12 ، Bucs O به همان اندازه هر کسی در NFL است! "من مطمئناً ترکیب تیمم را علیه هر کسی دوست دارم ،" …

پیوند همیشگی

لینک منبع